Het bestelformulier vindt u onderaan deze pagina

ONZE PUBLICATIES

 

Zonder Israël geen Reformatie

Doelgroep: allen die in de kerk zijn geïnteresseerd

Uitgave: in eigen beheer/ lay-out Studio Bosgra - Baarn, oktober 2017 Aantal pagina's: 62

Prijs: 10 euro incl. verzendkosten

 

Het kerkelijk belijden heeft heidense wortels

Doelgroep: allen die in de kerk zijn geïnteresseerd

Uitgave: in eigen beheer/ lay-out Studio Bosgra - Baarn, 2016  Aantal pagina's: 53

Prijs: 10 euro (incl. verzendkosten)

 

De PKN en Israël

Doelgroep: theologiestudenten en jonge predikanten

Uitgave: Boekscout - Soest, 2013   Aantal pagina's: 158

Prijs: 10 euro (incl. verzendkosten) - zolang de voorraad strekt

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

Na ontvangst van het bedrag op rekeningnr. NL88INGB0686048881 tnv. onze penningmeester M. Verwoerd wordt uw bestelling zo spoedig mogelijk verzonden.

NB. VERMELD IN HET BERICHT: uw naam, emailadres, boektitel en uw POSTADRES!