werkgroep Vanuit Jeruzalem

Geschiedenis

De werkgroep Vanuit Jeruzalem, oorspronkelijk een stichting, is opgericht in 1989, toen de Nederlandse Hervormde Kerk (NHK) haar luisterpost bij de Joden in Jeruzalem bezig was op te heffen.

De NHK had sinds 1967 een theologisch adviseur in Jeruzalem gestationeerd, studerend bij de Joden, om de kerk te kunnen adviseren inzake haar relatie tot Israël, ook voor de opleiding van de a.s. predikanten, maar zij heeft in 1993 deze adviseurspost geschrapt.

Met velen begreep de werkgroep dat ten opzichte van Israël hiermee een reeds gesignaleerde koerswijziging feitelijk zijn intrede had gedaan in het aanvankelijk positieve beleid van de kerk met betrekking tot de oprichting van de staat Israël in 1948. Op aanwijsbare punten is deze koerswijziging gebleken, en ook doorgezet na de kerkelijke fusie van 2004.

De Protestantse Kerk Nederland (PKN) heeft in 2007 weer een luisterpost-medewerker in Jeruzalem aangesteld, maar nu geheel anders: nu niet langer bij de Joden, maar bij de Palestijnse christenen van het instituut Sabeel, het instituut van de Palestijnse bevrijdingstheologie. Tussen beide genoemde luisterposten ligt een wereld van verschil.

Na de publicatie van "De PKN en Israël - beknopte geschiedenis van een relatie" (2013) is een plan gemaakt om de bezinning met jonge predikanten op gang te brengen; een aantal leden van de groep gaf daar de voorkeur aan.

In 2016 is de werkgroep een leerhuis gestart voor gemeenteleden.

De werkgroep telt momenteel zes leden:

drs Aad Bijloo (voorzitter), Trudie van der Spek-Begemann (vice-voorzitter en woordvoerder), ds Gerrit Jan Loor (archivaris), drs Boudewijn Ridder (administratief secretaris), ds Evert van Rooijen en Marco Verwoerd (penningmeester).

Ereleden: dr G.H. Cohen Stuart; postuum: ds S. den Blaauwen (15-11-2014).

De werkgroep heeft twee adviseurs: opperrabbijn B.S. Jacobs en rabbijn L.B. van de Kamp.

En er is een vriendenkring: drs W.B. Douwes ( 27-04-2018), dr W.S. Duvekot (24-2-2016), de heer M.P. Kiel +7-12-2019, ing. H. de Koning (+ 30-08-2020), drs K.E. de Haan, mw. B.L. den Blaauwen-Buurma, ds J.de Vreugd, pastor Ruud Baas, ds Bas Urgert, ds Gerbrig M. Arends.

Contact

voor contact met onze landelijke werkgroep kunt u mailen naar onze woordvoerder:

gavdspek@gmail.com