Hier ook úw proteststem!

HANDTEKENINGENACTIE (het bericht dat u schrijft is uw handtekening)


ALERT! De stichting Kairos-Sabeel Nederland wil het kerkordeartikel van de PKN over de onopgeefbare verbondenheid met Israël geschrapt zien.

Laat hier uw proteststem achter! (klik op 'een bericht toevoegen' en noteer uw naam)

De onopgeefbare verbondenheid van de Protestantse Kerk met Israël staat historisch vast en is geestelijk onmiskenbaar.

30. mei, 2020

Sandra van der Velden

"Wie Israel aanraakt, raakt Gods oogappel aan" Pas op, PKN!

28. mei, 2020

Cor Aalbregt

Opnieuw een poging tot vervangingstheologie

20. nov, 2018

Brechtje den Blaauwen-Buurma

' Niet de leer van Jezus, maar de leer over hem, niet het geloof dat hij in zich droeg en dat uit hem op zijn leerlingen afstraalde, maar het geloof aan Jezus heeft hier de plaats ingenomen.'

Leo Baeck

11. nov, 2018

Martin en Willemien van Erk-Brouwer

De onopgeefbare verbondenheid van de kerk met Israël kan en mag niet ter discussie worden gesteld. De kerk en wij als Christenen zijn juist geroepen om Het Joodse Volk tot jaloersheid te wekken, helaas is daar nooit wat van terecht gekomen door de houding
van de kerk. We zijn geroepen om Israël te zegenen, wie U zegent zal gezegend worden wie u vervloekt zal IK vervloeken, is dat wat deze theologen willen?


De onopgeefbare verbondenheid moet juist meer gestalte krijgen door eerst onze schuld te belijden bij het Joodse volk.

9. nov, 2018

Marjan en Klaas Pranger

Onopgeefbaar en verbonden!

8. nov, 2018

Ed Blankenstijn

De onopgeefbare verbondenheid van de Protestantse Kerk met Israël mag NIET ter discussie worden gesteld!! Die verbondenheid dient juist veel meer vorm te krijgen. Wat hebben wij door onze houding als kerk in het heden en in het verleden al niet een schuld
op ons geladen t.o.v. Gods volk.

3. nov, 2018

JJC van der Nat

Israel is God’s oogappel. Hij houdt Zijn beloften aan zijn volk. Hij zegent wie Zijn volk zegent en vervloekt wie Zijn volk vervloekt.

2. nov, 2018

Jaap van Middendorp

Laat de PKN alsjeblieft uitkijken. Wie niet voor Mij is, is tegen mij, zegt de Ene. En als Hij Israël Zijn oogappel noemt, geeft Hij daarmee onomwonden aan dat Zijn volk een deel is van Hem. En zonder dat deel zou Hij (gedeeltelijk) blind zijn! Kerkelijke
(statutaire) blindheid kan die onopgeefbare verbondenheid met Zijn volk onzichtbaar maken. De onopgeefbare verbondenheid van de Protestantse Kerk met Israël mag dus NIET ter discussie worden gesteld!!

2. nov, 2018

Johan de Kruijff

De onopgeefbare verbondenheid van de Protestantse Kerk met Israel mag NIET ter discussie worden gesteld. Later we die verbondenheid los, dan zagen we de tak door waarop we als kerk geplaatst zijn. (Romeinen 11:17).

2. nov, 2018

C.M. Van Grootheest

De onopgeefbare verbondenheid van de Protestantse Kerk met Israël mag NIET ter discussie worden gesteld!

31. okt, 2018

Gerda Koknel

De misleiding begon al in de tuin! Sabeel heeft haar bijbel aangepast door overal waar 'Israel' staat 'palestina' in te vullen.


Toen ik las dat keizer Hadrianus dit als eerste heeft gedaan vanwege zijn haat voor de joden, werd het mij duidelijk waar al de huidige misverstanden vandaan komen. We kunnen er niet om heen dat anno 2018 onze God, de God van Israel is, die zich aan hen heeft
geopenbaard, Zijn Woord aan hen heeft toevertrouwd! Onze redder en verlosser is een Jood en geen christen. Hoezo je niet verbonden voelen met het volk Israel? Zonder het volk van Israel geen Bijbel, geen Jezus, GEEN PKN! Hoogmoed komt voor de val!

31. okt, 2018

Dirk Verschoor

Er is geen enkele reden de "onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël" op te geven. Art. I-7 en Ord. 2 Art. 2-1 dus gewoon laten staan.

27. okt, 2018

Arend Kuijt

Als je vastheid van de verbondheid met Israel wil schrappen uit de kerkorde van de PKN geef je daarmee te kennen de Verbondsgod in Zijn Verbond met Israel in twijfel te trekken. In de bijbel staan duidelijke teksten over het Verbond dat God met Zijn volk
Israel heeft. Dat is een eeuwig durend Verbond! Ook staan er duidelijke teksten over de heidenvolken in de bijbel. Dat wij door genade ingeplant mogen worden. Dat is de plaats van de kerken en van de PKN!!


PKN neem over deze verbondenheid een duidelijke stelling in en laat het in de kerkorde staan!! Een PKN "polder" oplossing is hier niet op zijn plaats. Wie met Mij niet is, is tegen Mij! (Lukas 11 vers 23) Er is wat betreft verbondenheid met Israel nog wel wat
inwendige zending in de kerk te verrichten!

11. okt, 2018

M.P. Mostert

De onopgeefbare verbondenheid is onopgeefbaar...

9. okt, 2018

trudie van der spek

Als woordvoerder van de werkgroep ben ik als enige gerechtigd om op deze lijst ook te reageren op diverse “ondertekenaars”.

Zij maken misbruik van de gelegenheid om hun tegengestelde boodschap te ventileren. Dat heeft het voordeel dat de echte ondertekenaars kunnen zien met wie wij te maken hebben; de stijl van optreden spreekt voor zich.

Mogelijk besluiten we als werkgroep om voortaan alle specimina van deze brutaliteit te wissen.

Wij stellen dr de Reuver regelmatig van onze bevindingen op de hoogte.9. okt, 2018

A.S.

De onopgeefbare verbondenheid van de Protestantse Kerk met Israël mag NIET ter discussie worden gesteld.

9. okt, 2018

Wim Treels

Wij zijn allemaal kinderen van Een Vader, zodat die verbondenheid ook zo verkondigd moet worden i.p.v. het weer willen afzwakken in een andere context. God heeft het zo bepaald dat het heil uit de Joden is en kregen van Hem de taak een licht onder de volken
te zijn. Zo en niet anders zijn de Schriften tot ons gekomen. Toon die enorme verbondenheid dan ook PKN en steun hen !

9. okt, 2018

Marja van den Beld

Het Kerkorde artikel mag best ter discussie worden gesteld als dit betekent dat de bedoeling ervan opnieuw doordacht wordt. De kerk kan er niet omheen dat ze schatplichtig is aan Israël. Die term lijkt me beter dan het verwarrende 'onopgeefbaar verbonden'
omdat dat een gegeven suggereert terwijl het om een opdracht gaat, een inzet die verplicht. Zonder de Hebreeuwse bijbel zouden wij de God van Israël en zijn opdrachten aan de mens niet kennen en zonder kennis van het Jodendom laten wij de bijbelschrijvers
en Jezus buikspreken. In die zin is de relatie uniek. Het is aan Israël om zichzelf te definiëren als land, volk en staat. Net zoals ook wij Nederlanders zelf uitmaken waar de Nederlandse identiteit voor staat. Het feit dat de Palestijnen ook in Israël wonen
betekent niet dat de aard van de relatie met hen dezelfde is als die met Israël. Met de christenen onder hen hebben wij een band als met geloofsgenoten. Dat is wezenlijk anders dan schatplichtig zijn. Kritiek op de regering in Israël is geen probleem, behalve
wanneer het eenzijdige kritiek is met een blinde vlek voor grote brandhaarden elders. Onder kritiek valt niet de ontkenning van het bestaansrecht van de staat Israël. Daarmee komen we in het kamp van 21 moslimlanden die Israël definitief van de kaart willen
vegen.

9. okt, 2018

Igo Corbière, onopgeefbaar verbonden aan mensenrechten, vrede en gerechtigheid.

Heel constructief om een discussie over de verbondenheid te voeren: waarom gaat PKN scriba ds. de Reuver deze discussie expliciet uit de weg? Verbondenheid met Israël wordt al te vaak gebruikt voor het steunen vd Staat Israël. Hetgeen echt iets anders
is dan het Jodendom. Ook fundamentalistische Joden wijzen de 'de Joodse staat' af.

Wie neemt t op voor de christenen in Palestina? Hoe zouden zij de Bijbel kunnen lezen anders dan een verhaal van bevrijding i.p.v. instrument van knechting? Het is juist Kairos-Sabeel dat die christenen steunt.

8. okt, 2018

truusje wijdemeren

zijn beide voorgangers hieronder verdwaald? Dan in de dubbele zin van het woord: per lijst en per idee

8. okt, 2018

JRobert

De onopgeefbare verbondenheid van de Protestantse Kerk met Israël mag WEL ter discussie worden gesteld!!

8. okt, 2018

Menachem Mendel

Graag reageer ik als jood op dit initiatief. Als anti-zionistische jood, welteverstaan, een opvatting die vele chasidische joden huldigen. Het is voor mij en voor vele andere joden zonneklaar, dat Israel's doen en laten in de West Bank en in Gaza een schending
is van alle joodse, ethische principes, vastgelegd in de Torah. Daartegen in het geweer komen is geen anti-judaisme, maar is blijk geven van wat toch ook de diepste grond van het Christendom zou moeten zijn: een ander niet aandoen wat je zelf niet aangedaan
wilt krijgen. Wat moeten joden zoals ik, "het verkeerde soort joden" met een oproep zoals deze. Wat betekent de "trouw aan Israel" als die niet ook is gestoeld op Recht en Ethiek?

6. okt, 2018

Ruud Baas

Onopgeefbaar verbonden? Dat is onze taak en opdracht!

5. okt, 2018

Willem Jan Pijnacker Hordijk

Wees niet langer eigenwijs: erken en respecteer Gods Woord inclusief Zijn verkiezing van Israel, of we het leuk vinden of niet. Dus doe als Rachab, Ruth, Naäman en Cornelius: capituleer, loop over naar, schuil bij Jacobs God. Daarin ligt voor iedereen
ware zegen, verzoening en vrede.

4. okt, 2018

Henk de Koning

Offringa beroept zich o.a. op de IPnota, maar ook daar wordt al een poging gedaan om de landbelofte van God aan Israël te amenderen.

4. okt, 2018

Paul Wolters

Trouw aan Israël, de Basis

Website 4. okt, 2018

Rinus Kiel

De PKN moet niet alleen het artikel handhaven maar ook actief deze verbondenheid binnen haar kerken positief bevorderen! Dat zou de vele eenzame ploeteraars in deze kerken vóór Israël zeer bemoedigen.

3. okt, 2018

Erik

de tak doorzagen waar je zelf op zit?

1. okt, 2018

Jim van Maastricht

Hoe kan je de verbondenheid met Israël

opgeven als ons geloof daar is geworteld?

1. okt, 2018

Jaap Swijnenburg

Het kerkordeartikel van de PKN over de onopgeefbare verbondenheid met Israël mag en kan niet geschrapt worden. De boom waaraan je geënt bent kun je niet negeren.

Website 1. okt, 2018

Marinus Aalberts

Van harte met het protest eens.

Website 1. okt, 2018

klaas hoekstra

Een boom zonder wortel sterft af. Het is wonderlijk: mensen hebben iets of totaal niets met Israël. Die tegenstelling gaat door gezinnen, families, kekren, politieke partijen en landen heen.

1. okt, 2018

M. Maas

Wie een klein beetje kennis van de Bijbel heeft, zal zich allerminst herkennen in het voorstel van Sabeel!

1. okt, 2018

P.Junge

PKN moet duidelijk afstand nemen van deze politiekgeinspireerde oproep van Sabeel

30. sep, 2018

Fransje van der Spek

Onze God is de God van Abraham, Izaak en Jacob!

29. sep, 2018

Suzan Oostwouder

Je hoeft de Bijbel maar te lezen om te weten dat deze plannen ingaan tegen Gods wil en plan.

28. sep, 2018

G.J.P. Bijloo

Helemaal eens met Ds Kant!!

28. sep, 2018

Aleike Appelo

Ik Was , Ik Ben Die Ik Ben en Ik Zal Er Zijn is trouw!

28. sep, 2018

Kees Kant

Wie verbonden met Israël wil veranderen in verbonden met jodendom geeft te kennen dat hij ook niets heeft met het jodendom. Israël is in het jodendom van onmisbaar groot belang. Kerkorde moet dus ongewijzigd blijven !

27. sep, 2018

Gerry van der Hoek

Geen discussie over mogelijk.

Website 27. sep, 2018

Harry Sleijster

Ik vertrouw erop dat de PKN heel goed weet van de Israelhaat van deze "Vrienden van Sabeel".

Website 27. sep, 2018

Kees Broer

Ik steun van harte dit protest tegen Sabeel!

Website 26. sep, 2018

Pieter Hoogendoorn

Het is tekenend voor de teloorgang binnen de PKN dat men de band met Israël wil opgeven. Ik ervaar hoe in Afrika en Azië de kerk aldaar juist met vreugde haar wortels in Israël ontdekt. Niet opgeven dus.

26. sep, 2018

ChristiAan

Wat een vertoning. Mijn generatie dacht dat de oudere generaties inmiddels wel hadden begrepen dat God zijn eeuwige verbond ook echt eeuwig is. Helaas is deze dwaalleer echter nog springlevend.

Website 26. sep, 2018

Kees de Vreugd

Wie de band met Israël wil doorsnijden, moet zich afvragen welke God en welke Jezus hij dient.

26. sep, 2018

Kees Visser

Voor degenen achter de actie om het kerkordeartikel te schrappen is de visie van Paulus in Romeinen 9-11 over de verbondenheid met Israel achterhaald. Zie https://liberaalchristendom.wordpress.com/2018/09/14/de-kerk-kan-prima-zonder-israeltheologie/Iedereen die nog wel Paulus gelooft, hoort hiertegen te protesteren en de verbondenheid vast te houden.

26. sep, 2018

Lammie Lassche

Met klem protesteer ik hier tegen. Israel zal overleven, maar de kerk zal ten onder gaan wanneer dit door gezet wordt.

25. sep, 2018

Iwan de Graaf

De kerk als uit de hand gelopen afscheuring van Israël moet zich terug met haar verbinden, niet verder losmaken. Weet de kerk zich nog onlosmakelijk verbonden met Christus? Geen Christus zonder Israël. Een kerk zonder Israël sterft.

Website 25. sep, 2018

Guido Joris

Eerst was er de inquisitie Joden moesten zonodig zich bekeren of werden verbrand vermoord en verdreven? Toen werden het progroms en werden Joden eveneens vermoord en/of verdreven. Vervolgens werden Joden een minderwaardig ras en werden ze met zes miljoen
omgebracht. En nu krijgt het antisemitische beest vanwege de PKN en aanverwanten het in zijn hoofd om Israël aan te vallen. Of dacht u dat deze gore jodenhaters het over de Arabieren in Israël hebben. Het gezicht van het beest is duidelijk en de varkens doen
waar ze goed in zijn: zich wentelen in de modder. GJ Ten persoonlijke titel geschreven.

25. sep, 2018

Erica van Beek

Dank zij Paulus/Saulus denken de kerken vanuit Rome (ja, nog steeds) in plaats vanuit Jezus, de Jood. Paulus heeft de wetten waarvan Jezus de mensen wilde bevrijden, juist verscherpt dan wel ingevoerd. En calvinistisch als de christenen geworden zijn hangen
ze zich liever op aan de Wetten van Paulus, die eigenlijk een collaborateur was, Joods dan wel Romeins, zoals het hem uitkwam, dan aan de bevrijding door Jezus, de Jood.

25. sep, 2018

Boudewijn Ridder

Met het doorzagen van de stam verliest de tak het Leven

Website 25. sep, 2018

Klaas A.D. Smelik

Ik heb nu al zovele jaren tegen het anti-judaïsme van de Kerk gestreden, maar het blijkt onuitroeibaar. Toch geef ik de strijd niet op.

25. sep, 2018

Gerrit Jan Loor

De band doorsnijden betekent loochenen de trouw van de God van Israël aan Zijn volk Israël.

25. sep, 2018

B. van Blitterswijk

Het is inmiddels een wet: alles waarmee Palestijnen (nu Kairos Sabeel) zich bemoeien heeft tot doel een anti-Israel sfeer/-actie te creëren. De kerk moet de millennia oude band met Israel en het Joodse volk tegen deze politieke haat-agenda van Kairos Sabeel
beschermen .

25. sep, 2018

pietje horjus

Nooit de onopgeefbare verbondenheid met Israel schrappen! Wanneer dat gebeurt ben ik weg uit de PKN.........Dan is deze kerk afgesneden van zijn wortels . En dat betekent niet veel goeds.

24. sep, 2018

Jan Plugge

Als je de verbondenheid met Israël opgeeft, wordt het tijd dat je voor de spiegel gaat staan, jezelf recht in de ogen kijkt, en je dan de vraag stelt hoe het zit met jouw verbondenheid met het woord van God!

24. sep, 2018

ds. C.J. (Jacco) Overeem

Onbestaanbaar dat die onopgeegbare verbondenheid ter discussie wordt gesteld, want in onze Bijbel wordt de onopgeefbare verbondenheid van God met zijn volk niet ter discussie gesteld!

24. sep, 2018

Piet Ketting

Ik protesteer tegen dit idee. Droevig!

24. sep, 2018

ds. Bas Urgert

Ik kan me nog niet voorstellen dat de Protestantse Kerk werkelijk de 'onopgeefbare verbondenheid' zal schrappen uit de Kerkorde. Maar als ze dat zou doen, snijdt ze zich van haar wortels af!

24. sep, 2018

Bets Jansen

Ik herinner me nog dat mijn vader me als kind vertelde dat er ooit een kerkscheuring teweeg was gebracht vanwege de vraag of de slang in het paradijs had gesproken, te ja of te nee. Als een kerk kan scheuren vanwege een slang, dan toch zeker wel vanwege
het volk Israël? Weg met die gekkigheid om de onopgeefbare band met het volk Israël op te geven!

24. sep, 2018

Marco Verwoerd

De onopgeefbare verbondenheid met Israel mag niet ter discussie gesteld worden; en zeker niet geschrapt worden.

24. sep, 2018

Aad Bijloo

Hoe verblind kun je zijn!!!

Is dit kwaadaardigheid ,domheid of beide?

23. sep, 2018

Jaap de Vreugd

Geen discussie over de onopgeefbare verbondenheid met Israel.

23. sep, 2018

A.W. de Ronde

De ware aard van die club komt weer eens duidelijk naar boven

23. sep, 2018

Ds. L.W. van der Sluijs

Een onbeschaamde, domme en smakeloze actie van Sabeel