Zonder Israël geen Reformatie - Over de hervorming

Prijs
10,00 EUR
Aantal
Beschrijving

In deze publicatie bespreken we een aantal van ons doel relevante geschriften. Vanwege Luthers interpretatie herlezen we de befaamde Romeinenbrief, we onderzoeken de visie van de Reformatie op Israël en de kerk, we belichten reformatorische belijdenisgeschriften: de Schotse Confessie, de Heidenberger Catechismus en de Nederlandse Geloofsbelijdenis, en we leren van H.A. Oberman en J.H. Grolle. Doelgroep: allen die in de kerk zijn geïnteresseerd Uitgave: in eigen beheer/ lay-out Studio Bosgra - Baarn, oktober 2017 Aantal pagina's: 62

Levering: binnen een week
Extra informatie

Na ontvangst van het bedrag op rekeningnr. NL88INGB0686048881 tnv. onze penningmeester M. Verwoerd wordt uw bestelling zo spoedig mogelijk verzonden. NB. VERMELD IN HET BERICHT: uw naam, emailadres, boektitel en uw POSTADRES!