REGINA SCIENTIARUM - koninging der wetenschappen?

Prijs: 8,00 EUR

De PKN en Israël - Beknopte geschiedenis van een r

Prijs: 10,00 EUR
Doelgroep: theologiestudenten en jonge predikanten Uitgave: Boekscout - Soest, 2013 Aantal pagina's: 158 Prijs: 10 euro (incl. verzendkosten) - zolang de voorraad strekt

Job - Troostboek voor Israël.

Prijs: 10,00 EUR

Het kerkelijk belijden heeft heidense wortels. - V

Prijs: 10,00 EUR

Zonder Israël geen Reformatie - Over de hervorming

Prijs: 10,00 EUR
In deze publicatie bespreken we een aantal van ons doel relevante geschriften. Vanwege Luthers interpretatie herlezen we de befaamde Romeinenbrief, we onderzoeken de visie van de Reformatie op Israël en de kerk, we belichten reformatorische belijdenisgeschriften: de Schotse Confessie, de Heidenberger Catechismus en de Nederlandse Geloofsbelijdenis, en we leren van H.A. Oberman en J.H. Grolle. Doelgroep: allen die in de kerk zijn geïnteresseerd Uitgave: in eigen beheer/ lay-out Studio Bosgra - Baarn, oktober 2017 Aantal pagina's: 62